Xem 100 + dự án
Mr. Đạt0918884911

Giới thiệu

Đội ngũ quản lý

QDC Design & Build xây dựng đội ngũ quản lý dựa vào nền tảng chuyên môn cao và sự tích lũy kinh nghiệm thực tế trên mỗi dự án thành công của công ty. Với sự nỗ lực không ngừng QDC mong muốn dự án sau luôn có sự cải tiến và tốt hơn dự án trước, tạo môi trường làm việc năng động, hòa đồng và nhiệt huyết đối với mỗi thành viên trong công ty.

Ban giám đốc

Trần Tấn Đạt

Trần Tấn Đạt

Director

Lam Trần

Lam Trần

Vice director

Team thiết kế

Tuyền Nguyễn

Tuyền Nguyễn

Designer - Team Leader

Bông Lê

Bông Lê

Designer - Team Leader

Thủy Nguyễn

Thủy Nguyễn

Designer

Thuy Trần

Thuy Trần

Designer

Kha Đỗ

Kha Đỗ

Designer

Phương Nguyễn

Phương Nguyễn

Designer

Thy Thy

Thy Thy

Designer

Hoa Nguyễn

Hoa Nguyễn

Designer

Đăng Nguyễn

Đăng Nguyễn

Designer

Trân Nguyễn

Trân Nguyễn

Designer

Khánh Nguyễn

Khánh Nguyễn

Designer

Nguyễn My

Nguyễn My

Designer

Tuấn Phạm

Tuấn Phạm

Designer

Hồng Ngọc

Hồng Ngọc

Designer

Quyên Trương

Quyên Trương

Designer

Lê Dung

Lê Dung

Designer

Thùy Linh

Thùy Linh

Designer

Vy Nguyễn

Vy Nguyễn

Designer

Minh Tài

Minh Tài

Designer

Bảo Ngân

Bảo Ngân

Designer

Mỹ Hậu

Mỹ Hậu

Designer

Trang Nguyễn

Trang Nguyễn

Designer

Phong Phạm

Phong Phạm

Designer

Nguyễn Nhật

Nguyễn Nhật

Designer

Team kế toán vật tư

Diễm Nguyễn

Diễm Nguyễn

Chief Accountant

Vy Huỳnh

Vy Huỳnh

Accountant

Hạnh Nguyễn

Hạnh Nguyễn

Accountant

LIEN LE

LIEN LE

Purchasing staff

Tuấn Anh

Tuấn Anh

Assistant

Hồng Tiến

Hồng Tiến

Accountant

Team Marketing

Yến Linh

Yến Linh

Marketing Manager

HA PHAM

HA PHAM

Content Marketing

Tuấn Vũ

Tuấn Vũ

Digital Marketing

Phúc Hậu

Phúc Hậu

Media Marketing

Thảo Trần

Thảo Trần

Content Marketing

Ngân Nguyễn

Ngân Nguyễn

Content Marketing

Hương Giang

Hương Giang

Graphic Designer

Team Giám Sát

Trung Lê

Trung Lê

Supervision

Thanh Bình

Thanh Bình

Supervision

Công Tiến

Công Tiến

Supervisor

Khánh Vi

Khánh Vi

Supervisor

Minh Nhật

Minh Nhật

Supervisor

Trường Giang

Trường Giang

Supervisor

Thành Tân

Thành Tân

Supervisor

Thơ Huỳnh

Thơ Huỳnh

Supervisor

Quân Hoàng

Quân Hoàng

Supervisor

Khánh Trần

Khánh Trần

Supervisor

Team M&E

Minh Hoàng

Minh Hoàng

Supervision

Khắc Huy

Khắc Huy

ME Designer

Team Xưởng

Khoa Nguyễn

Khoa Nguyễn

Supervision

Nhiệm Kiều

Nhiệm Kiều

Supervision

Hữu Thiên

Hữu Thiên

Supervisor

Ngọc Vàng

Ngọc Vàng

Supervision

Minh Hoàn

Minh Hoàn

Supervisor

Thành Kiệt

Thành Kiệt

Supervisor

Hình ảnh

Công ty

Year End Party 2019
Year End Party 2019
Year End Party 2020
Year End Party 2020
Year End Party 2018
Year End Party 2018
TEAM BUILDING 2019
TEAM BUILDING 2019
GALA DINNER 2019
GALA DINNER 2019

Video hoạt động công ty

Year End Party 2020
QDC Team Building 2019
Year End Party 2018
https://biz.qdc.vn/
https://biz.qdc.vn/catalog/view/theme/